pay tax

 »  
pay tax

Нова податкова ера в Україні: контрольовані іноземні компанії

21 травня 2020 року Президент підписав Закон України "Про внесення змін до Податкового кодексу щодо вдосконалення податкового управління та усунення технічних та логічних невідповідностей у податковому законодавстві" - Закон 466- IX, раніше відомий як Законопроект 1210.
Цей закон поклав край багаторічним суперечкам щодо податкової реформи в Україні. Вибір зроблено на користь BEPS, що означає більш високий рівень податкової прозорості та деофшоризацію бізнесу.

НОВОЕ РУКОВОДСТВО ПО НАЛОГОВЫМ ВЫЧИСЛЕНИЯМ, КАСАЮЩИХСЯ СТОИМОСТИ АКЦИЙ

Федеральная налоговая администрация Швейцарии выпустила циркулярное письмо, содержащее руководство по налоговым вычетам, связанным с затратами на акции. Узнайте, каковы эти новые правила и применяются ли они во всех швейцарских кантонах.

Правила бухгалтерского учета в Швейцарии

Узнайте больше о стандартах бухгалтерского учета в Швейцарии. Виды финансовой отчетности, требуемые Швейцарским Кодексом Обязательств, применимые к стандартами бухгалтерского учета и требованиями аудита для швейцарских бизнес-структур.

Налогообложение швейцарских смешанных компаний

Если вы квалифицируетесь при определенных условиях, oсобенно на кантональном уровне, ставка налога может значительно снизиться. Это самая важная политика налогообложения в Швейцарии.

Договор об избежании двойного налогообложения между Швейцарией и Германией

Наиболее важные положения договора Швейцарии и Германии об избежании двойного налогообложения для немецких инвесторов и предпринимателей, осуществляющих бизнес в Швейцарии.