Аудит

 »  
Аудит
Аудит - це процедура об'єктивного вивчення всієї економічної діяльності підприємства або компанії, з метою забезпечення незалежної оцінки управління ризиками, контролю та управління процесами.
Аудиторські перевірки використовуються для виявлення потенційних проблем до їх виникнення, тим самим покращуючи процес прийняття рішень та зниження витрат. Він також служить для надання достовірної інформації про конкретну корпорацію або компанію потенційним бізнес-інвесторам, діловим партнерам, банкам або державним установам.
 
Проведення аудиту дозволить перевірити відповідність діяльності компанії законодавству, політикам, програмам та управлінню.
 
Крім цього, аудит також перевіряє відповідність фінансової та нефінансової інформації для оцінки реального економічного стану, пошуку недоліків управління та підвищення ефективності діяльності підприємства.
 
Відповідальність аудиторів полягає в тому, щоб переконатися, що річна фінансова звітність, баланс компанії і рекомендації керівництва щодо розподілу прибутку в бухгалтерському балансі відповідають закону.
 
Звичайний аудит в Швейцарії є обов'язковим, якщо корпорація перевищує два з наступних показників протягом двох послідовних фінансових років:
  • Баланс становить 20 мільйонів швейцарських франків;
  • Оборот в 40 мільйонів швейцарських франків, і в середньому 250 посад на повну ставку за рік.

Однак, якщо компанія не відповідає вимогам обов'язкового аудиту, обмежений аудит як і раніше необхідний. Обмежений аудит є менш великим і глибоким.

Наша команда експертів надає аудиторські послуги, такі як:

  • Обмежений аудит, звичайний аудит або ревізія.
  • Ревізія з метою збільшення або зменшення капіталу та заснування бізнесу.
  • Дотримання господарського законодавства щодо зміни капіталу.
  • Тестування з реструктуризації відповідно до закону про злиття та поглинання.
  • Дотримання законодавства про відмивання грошей.