Бухгалтерський облік

 »  
Бухгалтерський облік

Відповідно до законодавства Швейцарії та європейських країн суб'єкти господарювання зобов'язані організовувати і вести бухгалтерський облік в спеціалізованих підрозділах або передавати його на зовнішній підряд. Бухгалтерський облік служить для багатьох цілей всередині корпорації, включаючи вичерпний (повний) облік операцій з зовнішнім середовищем компанії для визначення фінансового становища і прибутку, або для надання фінансової інформації третім особам, особливо акціонерам. Бухгалтерський облік також важливий для подання доказів у суді і в податкових органах, для участі в процесі прийняття рішень та надання даних для складання національної статистики.

Дані бухгалтерського обліку використовуються в різних підрозділах компаній і різними категоріями користувачів, такими як менеджери, інвестори, акціонери, банки, постачальники, клієнти, співробітники або податкові органи.

Закон передбачає мінімальну структуру балансу в звіті про прибутки і збитки. При їх підготовці важливо дотримуватися принципів впорядкованості звітності: ясність, повнота, обачність, спадкоємність і т.д.

Ми надаємо бухгалтерські послуги для різних типів компаній. Наші послуги включають в себе всі рівні: ведення обліку дебіторської і кредиторської заборгованості, контроль запасів, підготовку пробного балансу, та інші.

Бухгалтерські послуги включають в себе:

  • Складання фінансової звітності, проміжної фінансової звітності, річних звітів.
  • Ведення обліку та нарахування заробітної плати, включаючи соціальне страхування і підготовку декларації з податку у джерела виплати.
  • Фінансовий облік, цінні папери продавців і клієнтів.
  • ПДВ, SUVA, AHV та інші податки і виплати.
  • Фінансове планування і контроль.
  • Взаємодія з аудиторами.