Реєстрація компанії в Італії

SIGTAX - міжнародна компанія, що спеціалізується на наданні широкого спектру послуг щодо реєстрації компаній по всьому світу. Наша команда блискучих професіоналів допоможе Вам зареєструвати компанію в Італії, подбавши про всі бюрократичні процеси і дозволивши Вам зосередитися на основних аспектах Вашого бізнесу.

Італія є однією з найбільших економічних зон в Європі і робить рішучі кроки, щоб стати інвестиційно привабливою не тільки для резидентів ЄС, але й для інвесторів з країн, що не входять в ЄС.

Що входить в пакет послуг при реєстрації компанії в Італії?

SIGTAX буде супроводжувати вас на кожному етапі створення компанії в Італії.

 реєстрації бізнесу в Італії

 

У наші послуги входить:

 

 • Допомога у виборі оптимального типу компанії відповідно до ваших цілей;
 • Відкриття заблокованого банківського рахунку для поповнення статутного капіталу;
 • Підготовка проектів Меморандуму і Статуту;
 • Реєстрація компанії в Італії;
 • Отримання ідентифікаційного номера платника податків;
 • Реєстрація платником ПДВ;
 • Отримання свідоцтва про реєстрацію.

 

Що не входить в стандартний пакет послуг по створенню компанії, але може бути виконано SIGTAX додатково:

 • Отримання ліцензій;
 • Відкриття корпоративного банківського рахунку;
 • Реєстрація захисту персональних даних.
 

 

Переваги реєстрації бізнесу в Італії

 • Італія пропонує безліч переваг для тих, хто хоче вести свій власний бізнес. Будучи членом Європейського Союзу, заснованого на вільному переміщенні товарів, робочої сили, послуг і капіталу, Італія пропонує доступ до ширшого ринку, який налічує близько 500 мільйонів споживачів;

 • Крім того, всі ми знаємо про престижність знаку "Зроблено в Італії". Це символ якості. Таким чином, наявність власної компанії в Італії зробить Ваш продукт особливо цінним на світовому ринку. Відкриття бізнесу в Італії ще більш привабливе для малого бізнесу з менш ніж 50 співробітниками. Уряд має багато стимулів і схем підтримки для таких компаній.

ДОКУМЕНТИ, НЕОБХІДНІ ДЛЯ ВІДКРИТТЯ КОМПАНІЇ В ІТАЛІЇ

 

Для реєстрації бізнесу в Італії нам необхідно отримати наступні документіи від акціонерів і директорів компанії:

 

 • Завірені копії паспортів акціонерів / директорів / секретаря компанії;
 • Останній рахунок за комунальні послуги не пізніше 3х місяців, в якому вказана адреса проживання кожної особи;
 • Рекомендаційний лист з банку і виписка за останні 3 місяці на ім'я фізичної особи;
 • Особисте резюме;
 • Довідка / свідоцтво про несудимість;
 • Якщо акціонером є компанія, необхідно надати копію свідоцтва про реєстрацію та офіційний список директорів і акціонерів такої юридичної особи.

 

Оподаткування та звітність

Податковий рік в Італії починається з 1 січня і закінчується 31 грудня.

Юридичні особи зобов'язані подавати: бухгалтерський баланс, звіт про прибутки і збитки, примітки до бухгалтерської звітності і річний звіт.

Річні звіти не потрібні для малих підприємств, які готують скорочені баланси, якщо фінансові та економічні критерії наявні протягом двох фінансових років поспіль.

Річний звіт, аудиторський висновок, фінансова звітність, а також копія протоколу річних загальних зборів акціонерів (Assemblya dei soci) повинні бути подані в Комерційний Реєстр через 30 днів після річних загальних зборів акціонерів. Компанії з необмеженою відповідальністю (SNC, SAS) не зобов'язані публікувати свою звітність. Тим не менш, вони повинні опублікувати баланс і звіт про прибутки і збитки.

 • Товариства з обмеженою відповідальністю (зі статутним капіталом понад 120.000 євро) повинні призначити на річних загальних зборах акціонерів ревізійну комісію (collegio sindicale) в складі від трьох до п'яти членів.
 • Італійська податкова система складається з двох основних видів податків: прямих податків (або прибуткового податку) і непрямих податків.
 • Прибутковий податок з фізичних осіб (IRE). Фізичні особи, які є резидентами Італії, обкладаються IRE від свого доходу, отриманого по всьому світу. Фізичні особи, які не є резидентами Італії, обкладаються IRE тільки на доходи з італійських джерел. Мінімальна ставка податку становить 23%, максимальна - 39%. Крім того, з доходу, що перевищує 100.000 євро, стягується податок у розмірі 4%.
 • Корпоративний прибутковий податок (IRES). Корпорації-резиденти Італії оподатковуються IRES на доходи, одержувані по всьому світу. Компанії, які не є італійськими резидентами, оподатковуються IRES тільки на доходи з італійських джерел. Фіксована ставка податку становить 33%.
 • Італійська система податку на додану вартість (ПДВ) повністю відповідає правилам ПДВ Європейського Союзу. ПДВ бере на себе тільки кінцевий споживач, а на верхньому рівні вхідний ПДВ віднімається постачальниками товарів і послуг. ПДВ нараховується на будь-які поставки або послуги, які вважаються виконаними або наданими на території Італії. Ставка встановлена ​​на рівні 20%.
 • Три основні податки, що утримуються у джерела виплати: податок у джерела виплати дивідендів, податок у джерела виплати відсотків і податок у джерела виплати роялті.

Як правило, дивіденди, що виплачуються фізичним особам - резидентам Італії з несуттєвою часткою  в італійських корпораціях, обкладаються 12,5% залишковим податком у джерела виплати.

Дивіденди, що виплачуються нерезидентам, оподатковуються у джерела виплати в розмірі 27%. Зниження ставки податку можливо відповідно до угод про уникнення подвійного оподаткування, укладених між Італією і країною-резидентом одержувача.

 

ЯКІ ТИПИ ПІДПРИЄМСТВ ІСНУЮТЬ В ІТАЛІЇ?

 

Ви можете зареєструвати будь-яку з наступних типів компаній в Італії:

1. Товариство з обмеженою відповідальністю (SrL)

 • Краще рішення для малого та середнього бізнесу;
 • Мінімальний акціонерний капітал складає 10 000 євро для 1 акціонера, 2 500 євро для 2 і більше акціонерів. Ми рекомендуємо мати як мінімум двох акціонерів;
 • Потрібен як мінімум один директор;
 • Відсутність обмежень для іноземних акціонерів;
 • Бухгалтерська звітність подається щорічно.

2. Акціонерне товариство (SpA)

• Найкраще підходить для середніх і великих компаній;

• Мінімальний статутний капітал складає 120 000 євро;

• Потрібен як мінімум один директор;

• Відсутність обмежень для іноземних акціонерів;

• Бухгалтерська звітність подається щорічно до Комерційного Реєстру.

3. Філії

• Іноземна материнська компанія несе відповідальність за всіма зобов'язаннями італійського філії;

• Потрібен як мінімум один директор;

• Бухгалтерська звітність повинна вестися, але вимог до звітності не існує;

• Повинні бути надані завірені переклади документів про реєстрацію "материнських" компаній;

 

ЧОМУ СЛІД ОБРАТИ SIGTAX

SIGTAX надає всебічну допомогу у відкритті офшорів в Італії і налагодженні всього процесу, а також в управлінні бюрократичними та юридичними перешкодами. Ми зробимо цей процес максимально простим, швидким і легким для наших клієнтів..